CV Hazılrlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi Hemşirelik Fakültesi’nde Gerçekleşti

25-10-2018

24 Ekim 2018 Çarşamba günü DEÜ Hemşirelik Fakültesi 3. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve etkili Linked-in profili oluşturma konusunda bilgiler paylaştık.