CV Hazılrlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi Hemşirelik Fakültesi’nde Gerçekleşti

04-12-2018

3 Aralık 2018 Pazartesi günü DEÜ Hemşirelik Fakültesi 3. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve etkili Linked-in profili oluşturma konusunda bilgiler paylaştık.