Mezunlar Derneği


9 Eylül Üniversitemiz 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuşolup,üniversitemizin kurulduğu günden bugüne kadar önemli gelişmeler kaydettiği ve yükseköğretim kuruluşları arasında tercih edilen bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Üniversitemizin eğitim- öğretim sorumluluğunu sadece kamu kaynakları ile yerine getirmesi beklenemez. Üniversitemiz süreçlerine işverenler, öğrenciler, mezunlar gibi paydaşların katılımını sağlamak gerekmektedir.

DEÜDER Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneğinin Web Adresine Buradan Ulaşabilirsiniz.

deuder_logo

Mezunlar olarak üniversitemizin eğitim öğretim süreçlerinde yer almamız ve bu sorumluluğu paylaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle;

  • Mezunlar arası dayanışmayı artırmak,
  • mezun- üniversite arasında köprülemeyi sağlamak,
  • mezun istihdamı konusunda üniversite ile çalışmalar yapmak,
  • mezun veri tabanını oluşturmak,
  • öğrencilere öğrenci yaşam destek katkısı sağlamak,
  • Üniversitemizin gereksinim duyduğu alanlarda gerekli destekleri sağlamak,

İçin mezunlarımızı bir araya getirmek amacıyla 19.06.2012 Tarihinde İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ kurulmuştur.