Hakkımızda


TARİHÇEMİZ

Koordinatörlüğümüz, 4 Ekim 2011 tarihli ve 1359 sayılı rektörlük oluruyla “Kariyer Planlama Koordinatörlüğü” adıyla kurulmuştur. Çalışanlarıyla, temsilci öğretim elemanlarıyla ve üniversitemiz içerisindeki idari yapılanma faaliyetleriyle hazırlıklarını tamamlayan koordinatörlüğümüz, 2012 yılından itibaren öğrencilerimize iş/staj olanakları duyuruları, ve etkinlikler ile hizmet etmeye başlamıştır. Özellikle üniversitemiz mezunlar dernekleriyle olan çalışmalarını belirgin bir şekilde artıran koordinatörlüğümüzün adı 27 Ocak 2015 tarihinde “Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü” olarak değişmiştir. 2012 yılı başında yalnızca 15 firma ile ilk büyük etkinliği olan “Mühendislik Fakültesi – Kariyer Günleri” organizasyonuna başlayan birimimiz, 2017 yılında 4 farklı yerleşkede, farklı disiplinlere yönelik 60’tan fazla firma ve kurumun katıldığı kariyer fuarları düzenlemiştir. Koordinatörlüğümüz, Şu an kurulduğundaki aynı noktada Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki ofisinde öğrencilerimizi iş yaşamına hazırlayıp mezunlarımıza kariyer yolculuklarında destek olmaya devam etmektedir.

 

Misyon

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü’nün misyonu; iş yaşamına hazırlanan öğrencilerin kariyer hedeflerinin şekillenmesine yardımcı olarak, kişisel gelişimlerini sağlayarak Dokuz Eylüllü Bağı’nı kuvvetlendirmek.

Vizyon

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü’nün vizyonu;

İş dünyasına kazandırılan nitelikli işgücü, iş dünyası ile sağlanan işbirliği ve mezunlarla sağlanan ilişkiler sonucu üniversitemizin tanınırlığını arttırarak üniversitemizin güçlü bir imaja sahip olmasını sağlamak.

 

AMACIMIZ

Üniversitemizde okumaya hak kazanan tüm öğrencilerimizin kayıttan itibaren kurumsal uyum ve bağlılıklarını sağlanması, çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlanmalarında destek olunması ve nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş dünyasına tanıtarak, özel ve resmi kurumlarla işbirliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerimizin ve potansiyel mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.

HEDEFLERİMİZ

Yıl boyunca devam edecek kariyer danışmalığı hizmetleri, kişisel gelişim eğitimleri ve kariyer günleri organizasyonlarına sağlanacak destek ile üniversite, öğrenci ve işveren bağını güçlendirmek. Bu kapsamda;

  • – İç (öğrenci toplulukları, akademik birimler, idari birimler vb.) ve dış (diğer üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları vb.) paydaşlarımızı tanımlayarak koordinasyon sağlamak
  • – Öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla eğitim, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, CV hazırlama ve görüşme teknikleri konusunda eğitimler vermek.
  • – İş yaşamına hazırlanırken öğrencilerimizin karşılaşabileceği alternatif kariyer planları, yurt dışı deneyimleri, staj başvuruları gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti sağlamak,
  • – İş dünyasının temsilcileri ile Üniversitemiz öğrencilerini buluşturmak amacıyla kariyer günleri düzenlemek ve akademik birimlerde düzenlenen kariyer günlerine destek olmak,
  • – Üniversitemiz mezunlarının iş hayatına başlarken ilk iş başvurularında işe alma ve seçme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları her türlü konuda danışmanlık hizmeti sunmak,
  • – Öğrencilik yıllarında kurulan “Dokuz Eylüllülük Bağı”nı devam ettirmek amacıyla mezunlarla iletişim halinde olarak işbirliğini sürdürmek,
  • – İş dünyasına kazandırdığımız nitelikli işgücü, iş dünyası ile sağlanan işbirliği ve mezunlarımız ile kurduğumuz ilişkiler neticesinde Üniversitemizin tanınırlığını arttırarak hem üniversitemize başvuran öğrenci niteliğinin yükselmesini hem de üniversitemizin güçlü bir imaja sahip olmasını sağlamak.

FAALİYET ve HİZMETLERİMİZ

1. Bireysel Kariyer Danışmanlığı

Bireysel kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş ve staj başvuruları, meslek ve sektör tanıtımları, alternatif kariyer planları, yüksek lisans başvuruları ile lisansüstü sınavlar (ALES, YDS) vb. konularda danışmanlık hizmeti sağlamak.

2. Kariyer Günleri / Kariyer Fuarları Destek Çalışmaları

İş dünyası ile öğrencilerimizi buluşturmak amacıyla, fakülteler bünyesinde öğrenci topluluklarının da desteğiyle düzenlenen kariyer günleri / kariyer fuarları organizasyonlarına destek olunarak iletişim sağlanması, seminer konularının belirlenmesi ve organizasyonların yürütülmesine destek olmak.

3. Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantıları

Kamu ve özel sektör temsilcileri ile “tanıtım toplantıları” adı altında bir araya gelerek öğrencilerimizin ilgi duydukları sektörleri, firma ve kurumları yakından tanıyarak kariyer tercihlerinde katkı gösterebilecek ortamlarda bulunmalarını sağlamak. “Bilgilendirme toplantıları” vasıtasıyla da öğrencilerimizin merak ettikleri çeşitli akademik veya mesleki konularda yine kamu ve özel sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen oturumlarla bilgilendirmesini sağlamak.

4. İş / Staj Mülakatlarının ve Sınavların Organizasyonu

Firma veya kuruluşların öğrenci / mezunlarla biraraya gelerek açık pozisyonları için iş / staj mülakatlarının fiziki ortamlarda yapılmasını sağlamak

5. İş / Staj ve Kariyer Olanaklarının Duyurulması
Firmalardan gelen iş ilanları ve stajyer taleplerinin öğrenci ve mezunlarımıza internet ve duyuru afişleri aracılığı ile iletilmesini sağlamak.

6. Konferans/ Seminer/ Araştırma Projeleri

Üniversitemizin farklı fakülte ve öğrenci toplulukları ile yürütülecek işbirlikleri doğrultusunda öğrencilerden gelen taleplere göre mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyecek çeşitli konularda konferans, seminer düzenlemek.

7. Yurt Dışında Eğitim ve Kariyer Olanaklarının Tanıtılması

Yurt dışında lisans üstü eğitim, iş ve staj olanakları ile uluslararası kuruluşlardaki kariyer olanakları hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak.

8. Mezunlarla işbirliği ve İletişim

Dokuz Eylül’lülük bağını mezuniyet sonrası da korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen koordinatörlüğümüz. İşveren ve çalışan arasında ortak bir üniversite kimliğiyle ayrı köprüler ayrı platformlar yaratmak için çabalamaktadır. Mezunların, kariyer yollarının nasıl şekillendiği ve iletşim bilgileri titizlikle takip edilmektedir.

9. Üniversite Tercihi Aşamasındaki Öğrenci Adaylarının Bilgilendirilmesi

Üniversitemizi, tercih aşamasındaki öğrencilere tanıtmak amacıyla şehir içi ve şehir dışı fuar ve etkinliklere katılım hizmeti sağlamak. Üniversitemizi ziyaret eden aday öğrencilere yönelik, akademik bölümlerimizi tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.