İŞKUR AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI

06-04-2021

İŞKUR Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.

Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu etkinlik başvurular yetenekkapisi.org adresi “etkinlikler” bölümünden alınacaktır.

KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN ADRESLERİNE 8 NİSAN 2021 SAAT 10:00’DA  MS TEAMS EKİP KODU E-POSTA OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.