Amaç ve Hedeflerimiz

 

 

TARİHÇEMİZ

Koordinatörlüğümüz, 4 Ekim 2011 tarihli ve 1359 sayılı rektörlük oluruyla “Kariyer Planlama Koordinatörlüğü” adıyla kurulmuştur. Çalışanlarıyla, temsilci öğretim elemanlarıyla ve üniversitemiz içerisindeki idari yapılanma faaliyetleriyle hazırlıklarını tamamlayan koordinatörlüğümüz, 2012 yılından itibaren öğrencilerimize iş/staj olanakları duyuruları, ve etkinlikler ile hizmet etmeye başlamıştır. Özellikle üniversitemiz mezunlar dernekleriyle olan çalışmalarını belirgin bir şekilde artıran koordinatörlüğümüzün adı 27 Ocak 2015 tarihinde “Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü” olarak değişmiştir. 2012 yılı başında yalnızca 15 firma ile ilk büyük etkinliği olan “Mühendislik Fakültesi – Kariyer Günleri” organizasyonuna başlayan birimimiz, 2017 yılında 4 farklı yerleşkede, farklı disiplinlere yönelik 60’tan fazla firma ve kurumun katıldığı kariyer fuarları düzenlemiştir. Koordinatörlüğümüz, Şu an kurulduğundaki aynı noktada Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki ofisinde öğrencilerimizi iş yaşamına hazırlayıp mezunlarımıza kariyer yolculuklarında destek olmaya devam etmektedir.

 

Misyon

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü’nün misyonu; iş yaşamına hazırlanan öğrencilerin kariyer hedeflerinin şekillenmesine yardımcı olarak, kişisel gelişimlerini sağlayarak Dokuz Eylüllü Bağı’nı kuvvetlendirmek.

Vizyon

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü’nün vizyonu;

İş dünyasına kazandırılan nitelikli işgücü, iş dünyası ile sağlanan işbirliği ve mezunlarla sağlanan ilişkiler sonucu üniversitemizin tanınırlığını arttırarak üniversitemizin güçlü bir imaja sahip olmasını sağlamak.

 

 

AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ

AMACIMIZ

Üniversitemizde okumaya hak kazanan tüm öğrencilerimizin kayıttan itibaren kurumsal uyum ve bağlılıklarını sağlanması, çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlanmalarında destek olunması ve nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş dünyasına tanıtarak, özel ve resmi kurumlarla işbirliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerimizin ve potansiyel mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.

HEDEFLERİMİZ

Yıl boyunca devam edecek kariyer danışmalığı hizmetleri, kişisel gelişim eğitimleri ve kariyer günleri organizasyonlarına sağlanacak destek ile üniversite, öğrenci ve işveren bağını güçlendirmek. Bu kapsamda;

  • – İç (öğrenci toplulukları, akademik birimler, idari birimler vb.) ve dış (diğer üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları vb.) paydaşlarımızı tanımlayarak koordinasyon sağlamak
  • – Öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla eğitim, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, CV hazırlama ve görüşme teknikleri konusunda eğitimler vermek.
  • – İş yaşamına hazırlanırken öğrencilerimizin karşılaşabileceği alternatif kariyer planları, yurt dışı deneyimleri, staj başvuruları gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti sağlamak,
  • – İş dünyasının temsilcileri ile Üniversitemiz öğrencilerini buluşturmak amacıyla kariyer günleri düzenlemek ve akademik birimlerde düzenlenen kariyer günlerine destek olmak,
  • – Üniversitemiz mezunlarının iş hayatına başlarken ilk iş başvurularında işe alma ve seçme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları her türlü konuda danışmanlık hizmeti sunmak,
  • – Öğrencilik yıllarında kurulan “Dokuz Eylüllülük Bağı”nı devam ettirmek amacıyla mezunlarla iletişim halinde olarak işbirliğini sürdürmek,
  • – İş dünyasına kazandırdığımız nitelikli işgücü, iş dünyası ile sağlanan işbirliği ve mezunlarımız ile kurduğumuz ilişkiler neticesinde Üniversitemizin tanınırlığını arttırarak hem üniversitemize başvuran öğrenci niteliğinin yükselmesini hem de üniversitemizin güçlü bir imaja sahip olmasını sağlamak.